logo2.jpg

Sprawy regulacyjne, koncesje, pozwolenia, zezwolenia

W ramach obsługi przedsiębiorców kancelaria świadczy usługi z zakrsu szeroko pojmowanych spraw regulacyjnych. Sprawy takie dotyczą przede wszystkim uzyskiwania, zmian oraz odnawiania koncesji, pozwoleń i zezwoleń na prowadzenie określonych rodzajów działalności. Ze względu na to, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest bardzo mocno uregulowane, usługi tego typu są  bardzo często poszukiwane przez naszych klientów.

Spośród szerokiwej gamy usług kancelaria najczęściej doradza w sprawach dotyczących regulacji:

  • działalności medialnej - w tym zakresie kompleksowo realizujemy usługi zamawiane przez naszych klientów;
  • działalności dotyczącej obrotu paliwami - kancelaria przygotowuje wnioski oraz nadzoruje procesy udzielania koncesji i reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Ponieważ kwestie techniczne stanowią w tym wypadku bardzo istotny element, możemy skontaktować naszych klientów ze specjalistami mogącymi pomóc przygotować niezbędną dokumentację;
  • obrotu alkoholem - kancelaria świadczy w tym zakresie kompleksową obsługę.

W ramach obsługi przedsiębiorców z zakresu kwestii regulacyjnych oferujemy zarówno kompleksową obsługę obejmującą reprezentację przedsiębiorcy w postępowaniu jak i samo przygotowanie stosownych wniosków (w szczególności jeśli postępowanie toczy się przed organami terenowymi poza Warszawą).

Jeśli są Państwo zainteresowaniu pomocą prawną w opisanym zakresie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.