logo3.jpg

Rozwody

W ramach praktyki prawa cywilnego i rodzinnego kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe. Sprawy te charakteryzują się szczególną złożonością a rozstrzygnięcia, które w nich zapadają mają długofalowe skutki. 

Pierwszą czynnością w postępowaniu rozwodowym jest zazwyczaj doprowadzenie do rozstrzygnięcia dotyczącego zabezpieczenia finansowego na czas trwania procesu. Ponieważ procesy tego typu trwają zazwyczaj dość długo, powszechne jest, że jedna ze stron występuje o zabezpieczenie finansowe (spełniające podobną funkcję do alimentów), które w czasie trwania postępowania zabezpiecza jej potrzeby. Rozstrzygnięcie to dla jednej ze stron oznacza jakie środki będzie otrzymywała do chwili wydania wyroku, natomiast dla drugiej ze stron, jakie koszty będzie zmuszona ponosić. Ustanowienie tymczasowego zabezpieczenia, z oczywistych względów staję się zazwyczaj pierwszym punktem spornym postępowania. 

W ramach dalszego procesu, zabezpieczenie interesów klienta w postępowaniu rozwodowym, z prawnego punktu widzenia obejmuje przede wszystkim trzy kwestie:

  • rozstrzygnięcia dotyczące opieki nad dziećmi. Obejmują one ustalenie, w jaki sposób opieka ta będzie wykonywana i w jakim zakresie każdy z rodziców będzie miał możliwość kontaktu z dziećmi;
  • ustalenie, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Ta kwestia jest szczególnie istotna, gdyż decyduje ona o tym, czy jeden z małżonków będzie miał możliwość dochodzenia od drugiego alimentów, oraz przez jaki okres alimenty te będą należne;
  • rozstrzygnięcia dotyczące alimentów. Dotyczą one przede wszystkim ustalenia wysokości alimentów przyznawanych na dzieci oraz wysokość alimentów przyznawanych jednemu z małżonków. Te rozstrzygnięcia są szczególnie istotne dla obu stron i w większości przypadków, na okres wielu lat, decydują o ich sytuacji finansowej.

Rozstrzygnięcia dotyczące podziału majątku są w wielu wypadkach podejmowane w odrębnym postępowaniu, z tego powodu opisane są w odrębnej zakładce po lewej stronie. 

Poszczególne sprawy rozwodowe charakteryzują się dużym zróżnicowaniem, nie tylko ze względu na kwestie prawne, ale także ze względu na stosunki, w jakich znajdują się małżonkowie. Spotykamy się zarówno ze sprawami rozwodowymi, gdzie małżonkowie są poróżnieni w stopniu, który sprawia, że w zasadzie każda kwestia w postępowaniu jest sporna, jak i sytuacje, gdzie istnieje duża skłonność do kompromisu. Należy podkreślić, że w zależności od sytuacji czas trwania sprawy może się znacząco różnić. 

Prowadząc sprawy rozwodowe zapewniamy naszym klientom wszechstronne wsparcie. Częste są także sytuacje, gdy poszczególne kwestie (np. opieka nad dziećmi, wysokość alimentów) najkorzystniej jest rozstrzygnąć w drodze porozumienia pomiędzy małżonkami – jeśli istnieje taka możliwość pomagamy naszemu klientowi w osiągnięciu jak najlepszego rezultatu. 

Zapewniamy także konsultacje osobom, które rozważają dopiero złożenie pozwu rozwodowego i mają wątpliwości natury prawnej, oraz potrzebują informacji dotyczących tego, czego mogą spodziewać się w czasie procesu. 

Jeśli są Państwo zainteresowaniu pomocą prawną w związku z trwającym procesem rozwodowym, lub chcą Państwo wystąpić o rozwód zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.