logo3.jpg

O kancelarii

Kancelaria mecenasa Bohdana Żochowskiego działa od 1990 r. Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i dla podmiotów gospodarczych, spółdzielni, stowarzyszeń oraz administracji publicznej i samorządowej. Działając na rzecz różnego rodzaju podmiotów w naszej praktyce spotkaliśmy się z szeroką gamą problemów prawnych, co pozwoliło nam na zdobycie znacznego doświadczenia oraz wypracowanie skutecznych standardów postępowania. 

Przyjęte przez naszą kancelarię standardy obsługi prawnej są szczególnie doceniane przez przedsiębiorców. Kancelaria świadczy usługi dla wszystkich rodzajów podmiotów występujących w obrocie gospodarczym począwszy od osób prowadzących działalność gospodarczą, poprzez spółki a także podmioty o innym, szczególnym charakterze. Zapewniamy obsługę na każdym etapie istnienia danego podmiotu, doradzamy przy jego tworzeniu, rejestracji i bieżącej obsłudze działalności. Z uwag na wieloletnie doświadczenie, a także zespół prawników o zróżnicowanych specjalizacjach świadczymy usługi dla przedsiębiorców działających niemalże w każdej branży. Przystępując do współpracy z nowym klientem staramy się jak najlepiej poznać zarówno jego strukturę organizacyjną jak i specyfikę jego działalności. Takie podejście pozwala nam na dobór, spośród możliwych na gruncie obowiązującego prawa  rozwiązań, takiego, które uwzględnia praktyczne potrzeby danego klienta. Takie podejście, łączące wymogi stawiane przez przepisy prawa z wymogami stawianymi przez dynamiczną, zmieniającą się sytuację gospodarczą jest szczególnie doceniane przez naszych klientów.

Osobom fizycznym zapewniamy wszechstronne rozważenie problemów związanych z przedstawioną nam sytuacją oraz wskazanie możliwych, korzystnych rozwiązań. W przeważającej części nasza praca na rzecz osób fizycznych dotyczy prowadzenia spraw przed Sądami cywilnymi, karnymi, administracyjnymi i rejestrowymi. Pamiętając jednak o tym, że szereg problemów prawnych może zostać rozwiązanych bez konieczności występowania na drogę sądową, proponujemy także pomoc polegającą między innymi na udziale w negocjacjach lub rokowaniach, w zwieraniu ugody czy też na wskazywaniu odpowiednich, polubownych działań.  

W naszej pracy w celu sprostania wymogom stawianym przez realia rynku łączymy zdobyte doświadczenie oraz wypracowane standardy z kreatywnością młodych wykształconych prawników. Pracą zespołu kieruje założyciel kancelarii, Bohdan Żochowski - posiadający ponad 20-letnie doświadczenie, współpracując z grupą prawników o zróżnicowanym zakresie specjalizacji. Takie połączenie przyczyniło się do wypracowania podstawowych zasad, którymi kierujemy się przy obsłudze naszych klientów:

  • Rzetelność - dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług, analizując dokładnie i wszechstronnie każdy przedstawiony nam problem i wskazując możliwe rozwiązania z uwzględnieniem najkorzystniejszych dla danego klienta. Na bieżąco śledzimy aktualną linię orzecznictwa sądowego oraz poglądy prezentowane w piśmiennictwie prawniczym aby odnaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań każdego z powierzonych nam zadań. Dbamy także o jak najwyższy poziom merytoryczny i stały rozwój naszych pracowników. Posiadamy także wypracowane standardy postępowania z często występującymi problemami prawnymi, które pozwalają na sprawne ich rozwiązanie.
  • Sprawny kontakt - zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna dla naszych klientów jest możliwość kontaktu z obsługującym ich prawnikiem. Z tego powodu przywiązujemy szczególną wagę do tej możliwości poprzez udostępnienie różnych form kontaktu. Podstawą jest kontakt bezpośredni jednak ze względu na częste uczestnictwo w rozprawach sądowych, spotkaniach i negocjacjach umożliwiamy także kontakt mailowy i telefoniczny. W naszej kancelarii zasadą jest aby odbierać telefony, odsłuchiwać i odpowiadać na wiadomości pozostawione na poczcie głosowej. Przywiązujemy także dużą wagę do kontaktu mailowego, gdyż forma ta często pozwala na najbardziej precyzyjny i przejrzysty opis problemu. Nasi klienci są też na bieżąco informowani o stanie ich spraw i podejmowanych przez nas czynnościach.
  • Znajomość potrzeb biznesu - Dzięki długoletniej praktyce przy obsłudze klientów gospodarczych wiemy jak ważna dla naszych klientów jest znajomość realiów panujących na rynku. Staramy się jak najlepiej poznać warunki rynkowe, w których działa klient, jego organizację, otoczenie i specyfikę jego biznesu. Dzięki temu rozwiązania proponowane przez naszych prawników uwzględniają nie tylko wymogi stawiane przez normy prawne ale także praktyczne potrzeby naszych klientów.
  • Indywidualne podejście - w naszej kancelarii ważny jest każdy z klientów a żadna sprawa nie ginie w morzu innych. Jeżeli podejmujemy się danej sprawy to prowadzimy ją z pełnym zaangażowaniem od początku do końca. Naszą kancelarie tworzą prawnicy, którzy do swej pracy podchodzą z pasją, co gwarantuje podejście uwzględniające potrzeby danego klienta i jego sytuację Podejście takie zawiera także przekazanie Klientowi oceny stosowności kroków prawnych.

 

Jeśli odpowiadają Państwu wartości, którymi kierujemy się w naszej pracy, zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych usług, których opis znajduje się w zakładce "Zakres usług", zespołem pracujących u nas prawników w zakładce "Zespół" lub przejdź do zakładki "Kontakt".