logo2.jpg

Prawo bankowe

Poprzez zdobywanie przez naszych prawników wszechstronnego doświadczenia, które ukierunkowane jest na bieżące potrzeby rynku, zyskaliśmy praktykę w zakresie prawa bankowego. Zakres naszej specjalizacji obejmuje zarówno czynności bankowe kierowane do osób trzecich, jak i czynności wchodzących w zakres wewnętrznych regulacji stosowanych w działalności banków. Znajomość specyfiki działalności bankowej w połączeniu z praktycznym podejściem do stawianych zagadnień, gwarantuje, iż oferowaną przez naszą obsługę prawna cechuje profesjonalizm.

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej związanej z tworzeniem wewnętrznych regulacji stosowanych w Bankach, a także związanej z tworzeniem regulaminów obejmujących poszczególne instrumenty finansowe, czy też związanych z poszczególnymi czynnościami bankowymi.

Ponadto w ramy naszej specjalizacji wchodzi również pomoc prawna w sporach pojawiających się na gruncie procedur bankowych i indywidualnych spraw z Klientami, pomoc taką świadczymy również w formie zastępstwa procesowego.

Oferujemy również pomoc prawną, w postaci opiniowania oraz doradztwa z zakresu szeroko pojętego prawa bankowego. Każda dokonywana przez nas analiza zawiera trzy podstawowe elementy w postaci uwzględnienia przepisów prawa bankowego oraz przepisów danego zagadnienia prawnego, procedur obowiązujących w danym Banku, a także praktyczną analizę zagadnienia na gruncie aktualnych realiów rynkowych i powszechnych praktyk.

W celu zapoznania się z szczegółowym zakresem oferowanej przez nas pomocy prawnej zapraszamy do osobistego kontaktu.