logo3.jpg

Sprawy o podział majątku

W ramach praktyki prawa cywilnego kancelaria prowadzi sprawy dotyczące podziału majątku. Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne dla naszych klientów są sprawy tego typu, ponieważ nierzadko przesądzają one o majątku gromadzonym przez wiele lat oraz decydują, czy dana osoba będzie miała środki pozwalające jej na zachowanie dotychczasowego poziomu życia.

W sprawach tego typu występuje szereg skomplikowanych zagadnień, które mogą wpływać na to, w jaki sposób zostanie ostatecznie dokonany podział. Pierwszym etapem jest zazwyczaj ustalanie stanu majątku wspólnego, oraz ewentualnie weryfikacja, czy strony posiadają ponadto jakikolwiek inny majątek. Bardzo istotne jest dokonanie prawidłowych rozliczeń majątku, który strony wnosiły do małżeństwa, lub środków pochodzących z majątków odrębnych, które wydane zostały na części majątku wspólnego. Ostateczny wynik sprawy, może bardzo istotnie się różnić, jeśli do tej samem sytuacji użyje się różnych metod prowadzenia obliczeń. Dlatego też pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który będzie wskazywał korzystne dla klienta rozwiązania i będzie dążył do tego, aby zostały one przyjęte w wyroku, ma szczególne znaczenie i może zaowocować bardzo dużymi różnicami w rozliczeniach pomiędzy stronami.

W ramach postępowań dotyczących podziału majątku czasami możliwe są także kompromisowe rozwiązania. Kiedy istnieje taka możliwość i kiedy jest ona korzystna dla naszego klienta, staramy się wspomagać rozwiązania polubowne, wspieramy naszego klienta sytuacjach negocjacjach oraz zabezpieczamy jego interesy przy zawieraniu ostatecznego porozumienia.

Jeśli są Państwo zainteresowaniu pomocą prawną w związku z trwającym procesem o podział majątku, lub chcą Państwo rozpocząć takie postępowanie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.