logo3.jpg

Prawo karne gospodarcze

Coraz większy stopień komplikacji prawa i życia gospodarczego powoduje, że częstsze są sytuacje, kiedy przeciwko przedsiębiorcom wszczynane jest postępowanie karne. Wynika to z rozmaitych powodów, zdarzają się nawet sytuacje, kiedy to nieuczciwi konkurenci, przez wnoszenie do prokuratury zawiadomień, starają się zapewnić sobie przewagę rynkową. 

Sprawy karne gospodarcze charakteryzują się zazwyczaj wysokim stopniem skomplikowania ze względu na konieczność analizy przepisów prawa karnego, prawa regulującego dany rodzaj działalności oraz złożonego stanu faktycznego obejmującego sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i rozmaite formalne i nieformalne powiązania. Prowadzenie spraw tego typu wymaga dużego doświadczenia i wiedzy nie tylko z zakresu prawa, ale także tej dotyczącej realiów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Prowadząc sprawy karne gospodarcze zwracamy szczególną uwagę na sytuację danego klienta, który zazwyczaj jest osobą o nieposzlakowanej opinii, dla której kontakt z organami ścigania jest całkowitym zaskoczeniem, a niepomyślne zakończenie sprawy może przekreślić jego karierę i doprowadzić do poważnych problemów finansowych. Z tego powodu nasze działania w sprawach tego rodzaju skupiają się, o ile pozwala na to stan danej sprawy, przede wszystkim na dążeniu do umorzenia postępowania lub uzyskania wyroku uniewinniającego. Jeśli takie rozwiązanie w danej sytuacji nie jest możliwe, dążymy do uzyskania warunkowego zawieszenia wymierzonej kary.

W naszej praktyce spotykamy się zarówno z poważnymi zarzutami karnymi jak i z zarzutami o mniejszej wadze. W pierwszym wypadku proces związany z takimi zarzutami jest zazwyczaj dość długi. Pierwszym zadaniem adwokata jest zapewnienie, aby, o ile jest to możliwe, klient odpowiadał z wolnej stopy - oznacza to, iż na tym etapie praca prawników skoncentrowana jest na uchyleniu tymczasowego aresztowania lub nie dopuszczeniu do jego zastosowania. Następnie skupiamy się na czuwaniu nad przebiegiem śledztwa lub dochodzenia, procesem gromadzenia materiału oraz obroną klienta przed Sądem. W przypadku zarzutów o mniejszej wadze staramy się także uwzględniać konieczność doprowadzenia do jak najszybszego rozstrzygnięcia.

Dość charakterystyczną grupą wśród postępowań karnych gospodarczych są sytuacje, kiedy przedsiębiorca nie zastosował się do danego przepisu, gdyż po prostu nie wiedział o jego istnieniu. Zazwyczaj w takich wypadkach, trudno jest kwestionować sam fakt popełnienia przez klienta danego czynu. W większości są to jednak zarzuty o dość małej wadze, za które nie grożą poważne kary. Uwzględniając jednak to, że nawet skazanie w postępowaniu karnym na grzywnę, pozbawia statusu "osoby niekaranej" szczególnie istotnego dla osób aktywnych w życiu gospodarczym, staramy się o ile to możliwe o sprawne wyjaśnienie sprawy, pozwalające na uniknięcie negatywnych konsekwencji.